Th.A.193 - Fotostat: Munke opstillet

Samling: 
Thailand A

Ældre munke sammen med novicer: børn og unge munke som er under oplæring, men endnu ikke er fuldt indviede. Opstillingen er foranlediget af, at et begravelsesritual er vel overstået (se billedserie C). Billedet er fra 1970'erne, men munkene tager sig ligesådan ud i dag (2017)

Data
Indsamlingsland: 
Thailand
Datering, År: 
1976
Indsamlingsår: 
År 1976
Emneord: 
Fest eller ritual
Billeder, foto, plancher, plakater, tegninger
Religion og magiske genstande
Undervisning og skole