Th.A.39 - Buddhistisk skrifstykke

Samling: 
Thailand A

Skriftstykke til recitation af buddhistiske tekster (suttha).

Data
Indsamlingsland: 
Thailand
Indsamlingsår: 
År 2012
Emneord: 
Religion og magiske genstande
Fest eller ritual
Skriftlige dokumenter (breve, testamenter, lovgivning, tinglyste sager, skøder mv.)