TZ.45 - Kornsold

Samling: 
Tanzania

Når kornet skal renses for avner, lægges det på soldet. Det kan enten kastes lidt i vejret med små bevægelser og gribes igen eller løftes op i skulderhøjde og glide stille ned på tærskepladsen. I begge tilfælde fjerner vinden avnerne. Soldet bruges til mange formål. Der lægges fødevarer på det, og kvinder kan have det på hovedringen, når de bærer afgrøder hjem fra marken.

Data
Indsamlingsland: 
Tanzania
Indsamlingsår: 
År 1998
Lokalitet: 
Ved Viktoriasøen i den nordlige del af Tanzania
Emneord: 
Køkkenting og redskaber til madfremstilling
Agerbrug