Sri Lanka - Dagligliv i en landsby i Kandydistriktet