- Præsentation af samlingen

”Tyrkiske rødder i Danmark” handler om at have tyrkiske rødder i Danmark. Det er et hands-on undervisningsmateriale til brug i undervisningen på forskellige niveauer, men særligt tiltænkt udskolingen og de gymnasiale uddannelser. Med samlingen kan eleverne udforske, hvordan kultur og identitet virker ind på vores liv. De kan prøve at lave deres egen samling og selv lave kvalitative undersøgelser.

Materialet er oplagt at bruge i samfundsfag, men kan også indgå i fagene dansk, historie, musik, KLM og madkundskab i folkeskolen og derudover i faget kulturforståelse på de gymnasiale uddannelser.

Samlingen består af en kasse med ting, som er udvalgt og indsamlet i samarbejde med personer fra Aarhus med tyrkisk baggrund. Igennem arbejdet med tingene vil de ældste elever i folkeskolen, samt elever på de gymnasiale uddannelser, kunne få indblik i, hvordan disse mennesker forbinder sig til deres kulturelle rødder. De vil møde 24-årige Buket, som er stor fan af det tyrkiske fodboldhold Fenerbahçe. De kan møde Orhan, som spiller på ’saz’, det tyrkiske svar på en guitar, og de kan forsøge at gøre ham kunsten efter. De kan lave et glas tyrkisk te, imens de diskuterer, hvorfor der mon er en julekugle og et par kinesiske spisepinde i samlingen.

Eleverne vil blive stillet overfor spørgsmål som: vælger man selv sin identitet? Kan man være tyrker og dansker på samme tid? Hvad betyder rødder i det hele taget? Spørgsmål, som der ikke findes et entydigt svar på, men som er vigtige at overveje i et samfund, hvor vi har forskellige kulturelle, religiøse og etniske baggrunde.