UNESCO Samlingerne på gymnasier

Eleven som lokal verdensborger

Moesgård Museum underviser i etnografiske metoder på Bjerringbro og Tørring Gymnasium

Af Line Beck, praktikant på UNESCO Samlingerne fra Antropologi og Museologiske Studier, Århus Universitet

Hvordan lever mennesker andre steder i verden? Og hvordan lever vi selv? Er et hjem for eksempel det samme i Østjylland i Danmark, som det er i byen Marrakesh i Marokko? To gymnasieklasser har sat etnografi på skoleskemaet for at lære praktiske redskaber til at få viden om verden – og for at give den viden videre til verden. Gymnasieklasserne skal nemlig lave en UNESCO Samling om dansk kultur, som skal sendes ud til andre kulturer i verden.

Gymnasieelever som etnografer

Gymnasieeleverne fra 2.D-klasserne på Bjerringbro og Tørring Gymnasium har etnografi på skoleskemaet. I slutningen af februar 2013 havde klasserne en projektdag med workshops i etnografiske metoder. Forud for dagen havde eleverne lavet undersøgelser af forskellige familiers hjem i og omkring Bjerringbro og Tørring, hvor eleverne under temaet ”hjem” arbejdede med at få øje på det særegne i deres kendte, lokale omgivelser. Til workshoppen fik eleverne undervisning i, hvordan de kan bruge etnografiske metoder til at forstå deres lokalområde, men også til at forstå andre kulturer i verden. For er shopping en social aktivitet i Spanien på samme måde, som den er for unge kvinder i Danmark? Og hvad er forskellen på fremtidsdrømme for skoleelever i Marokko og Tørring? Det var et par af de kreative etnografiske problemstillinger, der blev udarbejdet på dagenes workshop, og som eleverne skal undersøge på deres studieture til henholdsvis Berlin, Paris, Salamanca i Spanien og Marrakech i Marokko i april måned 2013.

Projektet ”Eleven som lokal verdensborger”

Workshoppen i februar er en del af projektet ”Eleven som lokal verdensborger”, der er et samarbejde mellem Moesgård Museum og gymnasieskolerne i Tørring og Bjerringbro med støtte fra Region Midtjylland. Projektet skal give eleverne en større indsigt i deres eget lokalområde og dets sociale og kulturelle placering i en regional, national og global sammenhæng. I samarbejde med gymnasierne har Moesgård Museum skræddersyet et undervisningsforløb fordelt på klassernes tre gymnasieår, hvor elevaktiverende undervisning i praktisk arbejde med etnografiske metoder er sat i fokus. Målet med projektet er nemlig også at give eleverne en mere konkret og praktisk orienteret tilgang til gymnasiearbejdet. Viden er ikke kun noget man kan finde i bøger, men også ved vat studere, hvad folk gør og siger ud i virkelighed. De etnografiske metoder kan give eleverne en forståelse af gymnasiefagenes konkrete anvendelsesmuligheder samt give praktiske redskaber, som kan hjælpe med at fremme indlæring. Tidligere har eleverne blandt andet fået undervisning i observations- og interviewteknikker, og de har lavet små observationer, interviews og indsamlinger i Århus midtby.

Tre etnografiske metoder i tre workshops

Tre etnografer fra Moesgård Museum forestod undervisningen i februar. Hver etnograf havde sin egen workshop, som gymnasieeleverne på skift deltog i. Hensigten var at lære eleverne at indsamle viden blandt mennesker og i sociale sammenhænge frem for kun at læse sig til viden. Eleverne blev undervist i, hvordan etnografiske film og billeder, genstande, tekst, observationer og interviews kan bruges til at indsamle informationer omkring et bestemt emne hos en bestemt gruppe mennesker.

”Se verden fra andres perspektiv”

På workshoppen om observation og interviews fik eleverne undervisning i, hvordan de ved at deltage og være en del af aktiviteterne hos de mennesker, de undersøger, kan forstå deres levevis indefra. Den metode kaldes deltagerobservation og kan give en særlig indsigt i en gruppe mennesker ved, at man kan opleve menneskers adfærd gennem et insider-perspektiv. På workshoppen lærte eleverne også forskellige teknikker til at lave et godt interview, der kan få informanter – de mennesker man undersøger – til at udfolde deres syn på verden.

”Et billede siger mere end tusind ord”

På workshoppen om film og foto blev der arbejdet med, hvordan foto- og videokameraer, som alternative og supplerende metoder til observationer og interviews, kan bruges til at spotte det vigtige hos de mennesker, man undersøger. Kameraet er nemlig et ekstra øje, som kan bruges til at rette fokus i en undersøgelse. Der blev også undervist i, hvordan eleverne kan bruge visuelle medier, såsom videofilm og fotografier, til at videreformidle resultater fra deres undersøgelser på en levende måde.

”En radio, et stearinlys, en planlægningskalender, et spisebord, et tv og pynt”

Det var nogle af de genstande, som eleverne mente symboliserede hjemmene, som de havde undersøgt. På workshoppen om ting og tekst blev der arbejdet med, hvordan genstande kan fortælle en historie og rumme følelsesmæssige betydninger eller være brugsgenstande, som fortæller noget om, hvordan de mennesker, som bruger dem, er og lever. På workshoppen fik eleverne også undervisning i, hvordan de gennem etnografiske tekster kan videreformidle resultaterne fra deres undersøgelser på en måde, hvor læseren bliver sat ind i stemningen fra det undersøgte sted.

Dansk hverdagskultur i UNESCO Samlingerne

Efter 2.D-klassernes studieture i april fortsætter Moesgård Museum undervisningsforløbet med gymnasierne. Men for fremtiden bliver det gymnasieeleverne selv, der skal lave undervisning. Eleverne skal nemlig indsamle genstande fra deres lokalområde, som skal blive til en UNESCO Samling om dansk hverdagskultur. Samlingen vil komme til at indeholde genstande fra danske højtider eller familietraditioner, madopskrifter,  skolebøger, musik, billeder af byer, natur- og landområder mm. Målet med UNESCO Samlingen er, at den kan sendes til for eksempel Bolivia, Tanzania og Bhutan, så skoleklasser og andre interesserede i fjerne lande kan lære om dansk kultur.

 

Fagbladet Gymnasieskolen har skrevet en artikel om projektet. Se http://gymnasieskolen.dk/midtjyske-elever-p%C3%A5-feltarbejde-i-marrakech