Nye tider for UNESCO Samlingerne

På Moesgaard Museum ønsker vi at udvikle UNESCO Samlingerne, så de unikke etnografiske materialesamlinger også fremover vil give relevante oplevelser af verdens kulturer og globale sammenhæng ude i klasseværelserne i hele landet.

Vi vil blandt andet sætte fokus på at styrke brugeroplevelsen og gøre det lettere at anvende samlingerne for skoler og undervisningsinstitutioner. 

Museet har besluttet at arbejde med udvikling i kalenderåret 2021 og planlægger at være klar med en fornyelse af UNESCO Samlingernes koncept i løbet af 2022. Vores fokus på at udvikle og opdatere UNESCO Samlingerne kommer imidlertid til at berøre sidste halvdel af det kommende skoleår (januar 2021 til juni 2021) - altså sidste del af den kommende abonnementsperiode. Vi forventer, at den almindelige cirkulation af samlingerne blive indstillet i det halvår.  

Vi ønsker og forventer, at skoler og undervisningsinstitutioner på forskellig vis inviteres med i udviklingen af UNESCO Samlingerne. Den mulighed glæder vi os til og det vil vi skrive mere om på UNESCO Samlingernes hjemmeside og Facebook, når planerne tager form. 

På baggrund af ovenstående og i erkendelse af at cirkulationen af samlingerne i en periode berøres, vil vi i år tilbyde et abonnement til en reduceret pris, nemlig 450 kr. Som følge af at museets medarbejdere har været hjemsendte i en længere periode under corona-nedlukningen er vi forsinkte med abonnementsopkrævningen. Den vil blive fremsendt til medlemsskoler og undervisningsinstitutioner i begyndelsen af august. 

Samlingerne vil altså være tilgængelige og klar til lån i det første halvår af det kommende skoleår. Vi har sikret, at vores samlinger ikke overfører overfladesmitte af Corona ved, at samlingerne afhentes fra en skole om fredagen og afleveres på den næste om mandagen. Herved overholder vi sundhedsmyndighedernes retningslinjer og forebygger nye smittekæder. Vi har som sædvanligt samlinger, der er placeret ved CfU’erne. For dem gælder det, at vi vil opfordre jer til at orientere jer i CfUs retningslinjer og overholde deres vejledning.

Vi ser frem til opgaven og glæder os til det fortsatte samarbejde med gamle og nye abonnenter på UNESCO Samlingerne.

I kan kontakte os på 

unesco [at] moesgaardmuseum.dk

De bedste hilsner og rigtig god sommerferie

Moesgaard Museum