Mo.29 - De ni skatte

Samling: 
Mongoliet

De ni skatte er en levende myte i Mongoliet. Det vil sige, at der ikke er noget klart nedskrevet om dem, men at folk refererer til dem gennem mundtlig overlevering. 

I hvert hjem har man i sin "hemmelige pose" (Mo.28) de ni skatte. Skattene siges at være de materialer, Mongoliet er skabt af, og er det tætteste mongolerne kommer på en oprindelsesmyte. Det siges, at de ni materialer smeltede sammen og blev til Mongoliet i tidernes morgen. Tallet ni er derfor vigtigt for mongoler og ses for eksempel ved de 9 hestevimpler, som er placeret i parlamentet, der repræsenterer Mongoliet og sammenslutningen af de ni store stammer, Djengis Khan overvandt og gjorde til et samlet Mongoliet.

Data
Indsamlingsland: 
Mongoliet
Indsamlingsår: 
År 2017
Lokalitet: 
Tolgoit
Emneord: 
Religion og magiske genstande
Bolig og udsmykning i boligen (også nips og gardiner)