Mo.31 - De fem ris

Samling: 
Mongoliet

Glas med fem forskellige typer ris, bønner og korn. De "fem ris" symboliserer de fem vigtigste afgrøder og indeholder ofte sojabønner, kornfrø og forskellige former for riskorn. Det er en hellig genstand, som mongolerne forbinder med frugtbarhed og madoverskud. Mongolerne har kun i mindre grad dyrket afgrøderne selv, og idéen med de hellige fem ris stammer oprindeligt fra Kina og er først under Djengis Khans erobring af Kina kommet til Mongoliet. 

Hvor kineserne har betragtet de fem ris som et udtryk for kultivering og udviklingen af deres civilisation, er de for Mongolerne blevet et udtryk for den enkelte families velstand. Man placerer derfor flasken med ris i den hemmelige pose (Mo. 28) eller på hjemmets husalter. På alteret stiller man også andre religiøse eller potente genstande forbundet med buddhisme eller shamanisme, alt afhængigt af hvilken form for tro, familien har. Man vil derfor ofte på et husalter se forskellige former for religiøse og spirituelle genstande stå sammen.

Data
Indsamlingsland: 
Mongoliet
Indsamlingsår: 
År 2017
Lokalitet: 
Tolgoit
Emneord: 
Religion og magiske genstande