G.31 - Tuq (ismejsel)

Samling: 
Grønland

Ismejsel, også kaldet tuq [tuk], bestående af et kraftigt stemmejern på et langt skaft. Tuq’en bruges til at hakke hul i isen med om vinteren, hvis man skal fiske, og til at sætte garn under isen med. Siden midten af 1800-tallet har man i Diskobugtområdet sat sælgarn under isen om vinteren, og til det formål er tuq’en uundværlig. Det foregår på den måde, at fangeren med sit redskab hakker tre huller i isen. Sælgarnet med synkesten bundet i nederste garnkant puttes ned igennem det første hul, og øverste kant fortøjes til hullet ved hjælp af et stykke is. Med tuq’en bundet til garnet skydes resten nu over til næste hul, hvor garnet trækkes op og fortøjes, inden det sendes videre til sidste hul og fortøjes der. De tre huller stoppes med is, og garnet hænger nu en til to dage, før det røgtes igen. Da er hullerne frosset til. Med sin tuq hugger fangeren et hul i et af hullerne, sænker forsigtigt et lille spejl – bundet til tuq-spidsen – ned i vandet for at se, om der er noget i garnet. Hvis der er sæl, hugges et af hullerne så store, at sælen kan trækkes op, hvorefter garnet anbringes igen.

Data
Indsamlingsland: 
Grønland
Indsamlingsår: 
År 1984
Lokalitet: 
Disko-bugten
Emneord: 
Fiskeri