G.16 - Pilk

Samling: 
Grønland

Denne pilk er beregnet til at fiske under isen med. Den adskiller sig fra andre pilke ved at øverste benplade, synkesten og krogstykke er drejet i forhold til hinanden de steder, hvor de er surret sammen. Vridningen går i samme retning og bevirker, at pilken når den sænkes ned igennem et hul i isen vil bevæge sig i en vrikkende bevægelse vandret under isdækket. Fjordtorsken og ulken, som på dette tidspunkt går i de øvre vandlag, vil da bide på. (- En gammel mand fortæller, at ulken tror, at det er en anden ulk og kommer for at hilse på…) (Kopi BS).

Data
Indsamlingsland: 
Grønland
Indsamlingsår: 
År 1984
Lokalitet: 
Disko-bugten
Emneord: 
Fiskeri