G.14 - Pilk

Samling: 
Grønland

Fjordtorsk og ulk kan fanges hele året, direkte fra bredden stående på klippen, fra et hul i isen eller naturligvis også fra båd. Denne pilk er meget typisk for perioden og fisker både torsk og ulk. Den består af fire metalkroge anbragt i et tyndt stykke ben, hvortil fiskelinen er fastgjort. Sammenføjningerne er lavet af almindeligt sejlgarn. På hver side af synkestenen er anbragt en lille benplade, som vibrerer i vandet og lokker fiskene til. Fiskelinen er i dette tilfælde af rensdyrsene. Den kunne være lavet af sejlgarn, barde eller sammenstykket af disse materialer og sælrem. (Kopi BS).

Data
Indsamlingsland: 
Grønland
Indsamlingsår: 
År 1984
Lokalitet: 
Disko-bugten
Emneord: 
Fiskeri