G.17 - Fiskekrog

Samling: 
Grønland

Denne krog er meget stærk og er beregnet til helleflynderfiskeri. Helleflynderen kan blive meget stor og skal trækkes op fra store dybder. Linens nederste stykke er lavet af et stykke sælrem, som midt på er forsynet med en surring af hvalbarde for at give den nødvendige stivhed, så linen ikke bevæger sig for meget frem og tilbage, før fisken bider på.

Helleflynderen var en fisk af stor betydning, fordi dens kød er så godt at tørre til vinterforråd. Det var desuden en forholdsvis effektiv form for fiskeri selv med de fiskeredskaber, som stod til rådighed, fordi det er en meget stor fisk. Den regnes for en stor delikatesse og spises både rå, tørret og kogt.

Helleflynderen fiskes især i Vestgrønland, hvor de store banker findes. Da det er en meget langsomt voksende fisk, kan bestanden ikke tåle massiv fiskeri. Bestanden var nær forsvundet fra bankerne som resultat af det danske kommercielle fiskeri ud for Vestgrønland i 1920’erne.

Hver sommer samledes 4-500 mennesker i en sommerlejr ved Søndre Strømfjord, Taseralik, for at fiske helleflynder. Familierne kom i konebåd fra hele kysten, fiskede og mødtes med folk andre steder fra. Tidligere var Taseralik centeret for udveksling af produkter i Vestgrønland for folk fra forskellige egne af Grønland, men efter koloniseringen ophørte dette, og stedet fungerede omkring århundredeskiftet udelukkende som sommerfangstplads.

Data
Indsamlingsland: 
Grønland
Indsamlingsår: 
År 1984
Lokalitet: 
Disko-bugten
Emneord: 
Fiskeri