Undervisning i dansk som andetsprog

Læremidler til dansk som andetsprog

Til to af samlingens temaer  - At holde fest: jul og fødselsdag og Hjemme væk fra hjem: Plejehjem - et hjem eller en institution - har sprogskolelærer  Sigrid  Cecilie Juel Hansen udviklet  danskfaglige opgaver, aktiviteter og debatoplæg til dansk som andetsprog.

Materialet består af følgende:

Dansk som andetsprog Lærervejledning.pdf

Dansk som andetsprog Genstandsliste.pdf

Dansk som andetsprog OpgaverAktiviteter.pdf

Relaterede samlinger: