ET.148 - Thanka-reproduktioner på postkort til husalteret

Samling: 
Tibetanere i Nepal

Thanka er buddhistiske billeder, som bliver malet af trænede munke i klostrene. Thankaerne indeholder buddhistiske motiver såsom Buddha og andre guder i tibetansk buddhisme. I hele billedets/thankaens perfektion og detailrigdom ligger der indbygget en mulighed for, under meditation, at forsøge at opnå en indre tilstand af klarhed og fred ved at visualisere det på billederne/thankaerne. I alle eksiltibetanernes alterrum hænger der mange thankaer. Nogle er dyre, andre billige, afhængig af, hvilken thanka-maler der har udført thankaen. 

Data
Indsamlingsland: 
Nepal
Indsamlingsår: 
År 2003
Lokalitet: 
Baudhanath Stupa i Katmandu
Emneord: 
Billeder, foto, plancher, plakater, tegninger
Religion og magiske genstande
Kunst (malerier, skulpturer o.a. der vurderes som kunst eller brugskunst)
Bolig og udsmykning i boligen (også nips og gardiner)