BR. A101 - "Mester Jakel-dukke"

Samling: 
Brasilien A

Fra et populært dukkespil i Recife og omegn.

Data
Indsamlingsland: 
Brasilien
Indsamlingsår: 
År 1987
Lokalitet: 
Bahia og Sao Paulo
Emneord: 
Leg eller fritid
Figurer, masker, dukker - alle slags (Barbie, Ganeshfigurer)