Brasilien B - Musik og karneval

Musik og karneval

Indsamlet af Inger Sjørslev i 1987. Etableret i 1990 af Jens Seeberg. Revideret i 2009 af Astrid Kieffer-Døssing

Brasilien B kasserne indeholder både nye og brugte ting, samt genstande, der både bruges af den lokale befolkning og af turister. Genstandene er indkøbt forskellige steder i landet, og de belyser forskellige emner: musik, afro-brasiliansk religion, karneval og capoeira. Tanken er, at man gennem disse emner, skulle kunne få et billede af det særlige ved brasiliansk folkekultur gennem opfattelsen af musik og karneval. De ledsagende temaark uddyber emnerne, og igennem billedmaterialet, musikken og forslagene til film skulle man kunne få et bredt indtryk af den uhyre sammensatte sociale og kulturelle virkelighed, der er baggrund for emnerne. 

I vores Brasilien A samling kan man finde komplementerende emnegrupper: Indianske ting, hverdagsliv og afro-brasilanske religioner.

Samlingen omfatter 3 kasser.