BOL.D.170 - Diagnosticerings-tavle

Samling: 
Bolivia D

Denne tavle bruges af indianernes medicinmænd, shamanerne, når de skal diagnosticere en patient. Tavlen er et eksempel på, hvordan man løser de udfordringer, man står over for i den plurinationale stat, hvor læger fra det etablerede ('vestlige') sundhedsvæsen skal samarbejde med indianernes traditionelle helbredere. Mange indianere kan ikke læse og skrive spansk, og derfor benytter man en tavle som denne her - med tegninger - så shamanen kan sætte et kryds på tegningen og hermed videregive sin viden og information om patienten. Den syge opsøger derefter lægerne fra hospitalet og viser diagnosticeringstavlerne. Så kan lægen se, hvilke steder på kroppen shamanen har forsøgt at helbrede patienten. Tavlen er udviklet af to danske sundhedsorganisationer sammen med den bolivianske organisation Prodeco. 

Data
Indsamlingsland: 
Bolivia
Emneord: 
Medicin
Religion og magiske genstande