BAH.97 - Bederetningsanvisninger

Samling: 
Bahrain

Pjecen er tilbehør til ovenstående bedetæppe med kompas (BAH. 96) og viser, hvordan kompasset skal indstillles fra forskellige steder i verden for at finde bederetningen, qibla, mod Mekka. 

Data
Indsamlingsland: 
Bahrain
Indsamlingsår: 
År 2005
Emneord: 
Andre publikationer end bøger (aviser, blade, tidsskrifter, magasiner, brochure, tryksager)
Religion og magiske genstande
Fest eller ritual