BAH.7 - Bahrains grundlov af 2002

Samling: 
Bahrain

Efter emiren Sheikh Isas død i 1999 tog Hamad, hans søn og efterfølger, i 2002 titel af konge og ændrede samtidigt Bahrains grundlov. Grundloven imødekom nogle af de ønsker i befolkningen, som havde ført til en folkelig opstand og politisk ustabilitet i 1990'erne. Bl.a. genåbnedes parlamentet, som i 1975 var blevet opløst efter kun tre års levetid. På Bahrain er parlamentet et underhus under det af kongen udpegede overhus, shura’en. Begge har 40 medlemmer. Regeringen udpeges dog af premierministeren, som udpeges af kongen, og som siden selvstændigheden i 1971 har været den nuværende konges onkel, Sheikh Khalifa Al Khalifa.

Data
Indsamlingsland: 
Bahrain
Indsamlingsår: 
År 2004
Emneord: 
Skriftlige dokumenter (breve, testamenter, lovgivning, tinglyste sager, skøder mv.)