- Bag om samlingen

Genstandene i samlingen er udvalgt og indkøbt i 2015 i samarbejde med omkring 30 personer fra Aarhus med tyrkisk baggrund. Den endelige udvælgelse, samt alle tekster, er lavet af Marie Blæsild, som en del af hendes speciale i antropologi på Aarhus universitet.

De personer, der har deltaget i projektet, har det tilfælles, at de har levet det meste af deres liv i Danmark. De fleste er født og opvokset i Danmark og er mellem 20 og 40 år. En mindre del af deltagerne er selv kommet fra Tyrkiet til Danmark som børn.

De vil alle blive omtalt som deltagere.

Udvælgelsen af genstande er sket på baggrund af interviews med 11 deltagere. Herefter blev der afholdt en workshop, hvor 11 andre deltagere diskuterede, hvilke genstande der skulle med, og hvilke der ikke skulle med. På baggrund af denne workshop blev de endelige genstande udvalgt.

De fleste ting i samlingen er indkøbt i Aarhus i samarbejde med deltagerne, de har derfor haft stor indflydelse på, hvilke ting der er blevet købt.

Efter at alle tingene var blevet købt, blev de udstillet, og deltagerne kunne komme med kritik og kommentarer til genstandene. De fleste sagde, at det var nogle gode ting, der var blevet udvalgt. Men nogle påpegede også nogle ting, som de ikke synes hørte til i en samling om at have tyrkiske rødder. Igennem de fortællinger, der knytter sig til genstandene, vil det blive tydeligt, at der er mange forskellige holdninger og tilgange til, hvad det vil sige at have tyrkiske rødder i Danmark i 2015.