- Aktiviteter

Aktiviteter

Formålet med samlingen er at udvikle elevernes forståelse for, hvordan kultur og identitet virker ind på vores liv. Hermed ønsker vi at styrke deres kompetencer indenfor medborgerskab, kulturforståelse og demokratisk dannelse.

Samlingen kan bruges til korte undervisningsforløb (1-2 dobbeltlektioner) eller indgå i længerevarige (evt. tværfaglige) forløb.

Der er her foreslået tre undervisningsforløb, men samlingen kan selvfølgelig også bruges på andre måder.

Forløbene understøtter følgende læringsområder:

- analytiske evner og perspektiv-skifte

- metodiske færdigheder, herunder kvalitativ metode

- kreative fremstillingsformer

For udskolingen er samlingen særligt oplagt at bruge i forbindelse med Åben Skole og i samfundsfag i forhold til kompetenceområderne ”sociale og kulturelle forhold”, samt ”samfundsfaglige metoder”. Samlingen kan indgå i tværfaglige forløb med dansk.

I gymnasiet er samlingen især oplagt at bruge i fagene ”kulturforståelse” og ”samfundsfag”.

 

Forslag til forløb

Forløb 1

Forløb 2 

Forløb 3