Thailand A - Buddhisme i Thailand

Buddhisme i Thailand

Samlingen belyser theravada-buddhismen i Thailand. Ifølge theravada-buddhismen, som de fleste thaier bekender sig til, er sjælen udødelig og på evig vandring. Troen på ånder og beskyttende amuletter er for mange en uadskillelig del af buddhismen. Ånderne eksisterer iblandt de dødelige og har betydning for disses liv. Desuden er buddhismen en uadskillelig del af dagliglivet, det sociale hierarki og det politiske system i Thailand.

Samlingen består af to kasser, der indeholder en lang række religiøse genstande, et stort husalter, et lille vægalter, et åndehus, og munkedragter samt andre remedier, som munken har. 

 

I kasserne ligger der også en lånermappe med følgende materiale:

Tekster om theravada-buddhismen i Thailand 

En billedserie på DVD med danske billedtekster

Fotos der viser, hvordan man kan opstille samlingens to altre (med genstande fra samlingen)

En anvisning i, hvordan man iklæder sig munkedragterne

En lydCD med munkenes aften- og morgenhymner

En vejledning til en meditationsøvelse

En genstandsliste med beskrivelser af hver enkelt genstand i samlingen (findes også digitalt: se grøn boks i højre side)