Tanzania - Hverdag i et udviklingsland

Indsamlet af Bente Rauff Knudsen i 1976. Ny indsamling og revision foretaget af Henrik Zilstorff i 1997/1998.

Denne UNESCO samling fra Tanzania giver et indblik i dagligdagen i et 3.-verdensland i Afrika, der har været, og forsat er, i rivende udvikling. Den handler om Sukumabønder i Mwanza-regionen og viser desuden dagliglivet i flere forskellige landområder og storbyområder i Tanzania, således at man får et mere generelt billede af Tanzania.

Samlingen blev revideret i 1998: Samlingen er herefter sammensat af to dele, dels en fra 1998, og en ældre, mindre del fra 1976. Ved revideringen af samlingen, blev temaet udvidet om Sukumabønder, til at dække flere områder i Tanzania, således, at materialerne er suppleret med ca. 100 nyindkøbte genstande fra andre dele af landet og fra storbyen. Samlingen er derfor mere geografisk dækkende for Tanzania end tidligere. Samlingen indeholder nu også undervisningsmateriale og oplysningsplakater, ligesom der er lagt vægt på at vise eksempler på og information om danske bistandsprojekter i området. Endvidere blev tekster og dias fornyet.

Samlingen omfatter 5 kasser