Søg genstande i databasen

Her kan du søge i alle UNESCO Samlingernes omkring 4.000 genstande fra hele verden. Start din søgning ved for eksempel at indtaste en genstandstype, du gerne vil finde, i ’genstandsnavn’ eller ’fuldtekstsøgning’. Med de blå bokse til højre kan du derefter filtrere din søgning i forhold til bestemte emner, indsamlingslande og samlinger. Du kan også gå på opdagelse i de blå bokse uden at have valgt en bestemt genstandstype (i venstre side).

Viser 41 - 50 af 141
Genstandsnummer: BR. A135
Samling: Brasilien A
Emneord: Andre publikationer end bøger (aviser, blade, tidsskrifter, magasiner, brochure, tryksager)
Uddrag: Ungdomsblad (2008)....
Genstandsnummer: BR. A137
Samling: Brasilien A
Emneord: Andre publikationer end bøger (aviser, blade, tidsskrifter, magasiner, brochure, tryksager)
Uddrag: Dameblad og modemagasin. Temanummer om Angelina Jolie (2008)....
Genstandsnummer: BR. A138
Samling: Brasilien A
Emneord: Andre publikationer end bøger (aviser, blade, tidsskrifter, magasiner, brochure, tryksager)
Uddrag: Magasin om kendte (2007....
Genstandsnummer: BR.B115
Samling: Brasilien B
Emneord: Andre publikationer end bøger (aviser, blade, tidsskrifter, magasiner, brochure, tryksager)
Uddrag: "Høj og brun og ung og yndig", Weekendavisen s. 3, januar 2009....
Genstandsnummer: Ddl.A13
Samling: De dødes liv A
Emneord: Andre publikationer end bøger (aviser, blade, tidsskrifter, magasiner, brochure, tryksager)
Uddrag: Signe Jensen (Red., 2014, Trykteam Svendborg a/s.). Dette nummer er en særudgave produceret i forbindelse med etableringen af de to samlinger De dødes liv A og B. Tidsskriftet rummer nogle af de artikler der indgår i lånermappen til De dødes liv A, og giver endvidere et indblik i de tematikker, der behandles i den anden samling om Festen For de Døde i Mexico (B). Der er også nogle artikler, der belyser hvordan de døde kan leve videre blandt de levende i andre sammenhænge, for eksempel i en dansk sammenhæng.  - Christiane Falck: Livets materialitet og immaterialitet – relationer mellem mennesker og ånder i Sepik i en sociokulturel forandringskontekst (baggrundstekst om Ny Guinea i lånermappen). - Annie Oehlerich: Majsfest og kosmologi i hos Guarani-indianerne i Bolivia (baggrundstekst i lånermappen – i en lidt anden udgave). - Jesper Nielsen og Mette Haakanson: Besat af døden – Et kritisk blik på forestillinger om De dødes dag i Mexiko. - Birgitte Due Jensen Koch: Dannelsesrejse til dødens rige. - Jenny V. Husted: Drejebænken, syskrinet, forhaven og danskpokalerne....
Genstandsnummer: Ddl.A14
Samling: De dødes liv A
Emneord: Andre publikationer end bøger (aviser, blade, tidsskrifter, magasiner, brochure, tryksager), Religion og magiske genstande, Fest eller ritual
Uddrag: Rolf Gilberg, Shamaner og åndemanere – En verden mellem himmel og jord (1992, Nationalmuseet). Hæftet giver ved hjælp af tekst, fotos og illustrationer en let tilgængelig, generel indføring i, hvad er en shaman er. Hvem bliver shaman, hvordan man bliver det, samt shamanen og hjælpeåndernes rolle. Shamaner findes mange steder på jorden, men her har Rolf Gilberg valgt at beskrive dem fra Grønland - samt Mongoliet og Sibirien. I hæftet findes mange gode fotos og beskrivelser af dragter og udstyr, som shamanerne betjener sig af i kontakten med det overnaturlige....
Genstandsnummer: Ddl.B10
Samling: De dødes liv B
Emneord: Billeder, foto, plancher, plakater, tegninger, Fest eller ritual, Kunst (malerier, skulpturer o.a. der vurderes som kunst eller brugskunst), Andre publikationer end bøger (aviser, blade, tidsskrifter, magasiner, brochure, tryksager)
Uddrag: De satiriske vers, calaveras, trykkes på plancher og i aviser ifm. De Dødes Dag. Typisk gør de små vers grin med de levende, og fortæller at døden er nær eller tilstedeværende for os alle. Særligt politisk satire antager denne form i dagblade, ligesom der udskrives konkurrencer i det bedste calavera....
Genstandsnummer: Ddl.B17
Samling: De dødes liv B
Emneord: Andre publikationer end bøger (aviser, blade, tidsskrifter, magasiner, brochure, tryksager)
Uddrag: Tidskriftet kan læses som en tekst om De Dødes Liv - temaet fra en religions- og antropologisk vinkel. Artiklerne er skrevet af en række forskere, der har bidraget til De dødes liv – Samlingen. Artiklen af Jesper Nielsen og Mette Haakanson: ”Et kritisk blik på forestillingen om De dødes dag i Mexico”, giver et bud på De Dødes Dags oprindelse....
Genstandsnummer: Ddl.B21
Samling: De dødes liv B
Emneord: Andre publikationer end bøger (aviser, blade, tidsskrifter, magasiner, brochure, tryksager), Religion og magiske genstande, Fest eller ritual
Uddrag: Virgen de Guadalupe – Jomfruen fra Guadalupe – er et hyppigt benyttet katolsk motiv i Mexico. Jomfru Maria viste sig i følge overleveringen fire gange for den mexicanske mand Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Der hænger en afbildning af jomfruen, som dette kort er en reproduktion af, i en basilika dedikeret til hende i udkanten af Mexico City - Basilica de Santa Maria de Guadalupe. Det er det mest besøgte katolske pilgrimssted i verden. ...
Genstandsnummer: Ddl.B22
Samling: De dødes liv B
Emneord: Fest eller ritual, Andre publikationer end bøger (aviser, blade, tidsskrifter, magasiner, brochure, tryksager)
Uddrag: Mange af de tryk, som har skeletmotiver, stammer fra kunstner og grafiker José Guadalupe Posada (1852-1913). Han - og andre trykkere - lavede hvert år op til ”festen for de døde” i oktober og november klassiske dødeskeletter til aviser og postkort.  De er blevet kopieret af så at sige alle mexicanske malere og blev særlig kendt efter den mexicanske revolution, hvor kunstneren Diego Rivera gav nyt liv og titel til bl.a. La Catrina-motivet. Oftest er trykkene en form for latinamerikansk memento mori – en afbildning af en levende som afdød; en påmindelse om at vi skal dø – med et (samfunds)satirisk udtryk....