Oversigt over kursuspakker

Kurserne er sorteret i kurser for elever og kurser for lærere.

 

Kurser for elever

1) Basiskursus i feltarbejde

Med basiskurset får dine elever basale færdigheder i at bruge antropologiske metoder. Vi introducerer til antropologiens kernemetoder deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode. I workshoppen giver vi eleverne nogle praktiske øvelser, hvor eleverne dels kan øve sig i at benytte metoderne, og dels selv mærke metodernes effekt og vidensmæssige udbytte. Kurset skræddersyes til det specifikke feltarbejde, eleverne skal ud og lave, hvorfor hvert kursus slutter af med en vejledning i at udforme et projektdesign.

Standardindhold:

 • Basis introduktion til feltarbejdsmetoderne og teorien bag
 • Kort metodeworkshop (øvelser i deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode)
 • Kort vejledning i projektdesign med henblik på de specifikke feltarbejdsprojekter, eleverne efterfølgende skal lave.

 

Tid: 2 lektioner

Pris: 7900 kr.

+ Tilkøb af kursus i analyse og formidling. I kan vælge at tilkøbe et 2 lektioners kursus, hvor vi underviser eleverne i at bearbejde, analysere og formidle deres indsamlede materiale fra feltarbejdsprojekterne. Pris 7900 kr.

 

2) Studietur                                                                                                                            

I forbindelse med studieture tilbyder vi et forløb i feltarbejdsmetoder og analyse. Fokus er på hvordan man kan lave feltarbejde i fremmede kulturer, herunder særligt på, hvordan man skaffer sig adgang til felt og informanter, samt hvad det indebærer selv at skulle producere viden. Se også vores kursuspakke til undervisning af lærere i forbindelse med studietur.

Standardindhold:

Før studieturen

 • Basis introduktion til feltarbejdsmetoderne og teorien bag
 • Kort metodeworkshop (øvelser i deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode)
 • Kort vejledning i projektdesign med henblik på de specifikke feltarbejdsprojekter, eleverne efterfølgende skal lave.

 

Tid: 2 lektioner

 

Efter studietur

 • Indføring i analyse af elevernes indsamlede materiale, med henblik på formidling enten i form af tekst, udstilling eller et visuelt produkt.
 • Der vil blive lagt vægt på analytisk refleksion over elevernes indsamlede materiale, samt deres metodiske overvejelser under feltarbejdet i udlandet. Denne kritiske refleksion vil de senere kunne bruge i forbindelse med større skriftlige opgaver og AT-forløb.

 

Tid: 2 lektioner

 

Pris: 15.800 kr.

 

3) Temaspecifik pakke (udviklet efter ønske fra lærer)

Har du et særligt tema eller fag, som du ønsker at understøtte med feltarbejde, udarbejder vi et særligt skræddersyet forløb, som passer til netop jeres behov.

Pris: afhængigt af omfang

 

Alle pakker kan enten afholdes på gymnasiet eller Moesgaard Museum. Afholdes kurset på Moesgaard Museum kan det inkludere:

 • Gratis adgang for unge under 18 år
 • Generel rundvisning på museet for elever. Pris: 450 kr.
 • Rundvisning med fokus på feltarbejdsmetoder, analyse og formidling. Pris: 900 kr.
 • Frokostordning med sandwich. Pris: 55 kr. pr. person

 

Kurser for lærere

1) Basiskursus i at undervise i feltarbejde

Med basiskurset får du redskaber til at undervise dine elever i antropologiske metoder. Vi introducerer til antropologiens kernemetoder: deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode. Desuden giver vi forslag til, hvilke opgaver du kan give eleverne, så de opnår praktisk viden om, og refleksion over  metoderne. I workshoppen giver vi jer praktiske øvelser, så I selv kan mærke metodernes effekt og vidensmæssige udbytte.

Kurset skræddersyes til jeres specifikke fag og/eller feltarbejde.

Standardindhold:

 • Antropologiens anvendelsesmuligheder for jeres fag
 • Forslag til konkrete metodeopgaver til eleverne samt introduktion til at bruge bogen ‘Feltarbejde - antropologisk metode i gymnasiet’
 • Kort metodeworkshop (øvelser i deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode)

Tid: 2 lektioner

Pris: 7900 kr.

+ Tilkøb af kursus i analyse og formidling. I kan vælge at tilkøbe et 2-lektioners kursus, hvor vi giver jer færdigheder i lære eleverne at bearbejde, analysere og formidle deres indsamlede materiale fra feltarbejdsprojekterne. Pris: 7900 kr.

 

2) Studietursforberedelse for lærere

Skal I på studietur, og vil I gerne bruge feltarbejdsmetoderne på rejsen? Med kurset i studietursforberedelse får I redskaber til at undervise eleverne i at bruge feltarbejdsmetoderne på studieturen så den bliver en undersøgelse frem for blot en oplevelsesrejse. Særligt vil vi i samarbejde reflektere over, hvad det indbefatter at skabe adgang til felten på studieturen, samt hvordan I kan håndtere elevernes oplevelser, reaktioner og dataindsamling undervejs.

 

Standardindhold:

 • Basis introduktion til feltarbejdsmetoderne og teorien bag
 • Adgang til felten
 • Forslag til konkrete metodeopgaver til eleverne samt introduktion til at bruge bogen ‘Feltarbejde - antropologisk metode i gymnasiet’
 • Kort metodeworkshop (øvelser i deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode)
 • Håndtering af elevernes dataindsamling i felten

Tid: 2 lektioner

Pris: 7900 kr.

+ Tilkøb af kursus i analyse og formidling. I kan vælge at tilkøbe et 2-lektioners kursus, hvor vi giver jer færdigheder i lære eleverne at bearbejde, analysere og formidle deres indsamlede materiale fra feltarbejdsprojekterne fra studieturen. Pris: 7900 kr.

 

Alle pakker kan enten afholdes på gymnasiet eller Moesgaard Museum. Afholdes kurset på Moesgaard Museum kan det inkludere:

 • Gratis adgang for unge under 18 år
 • Generel rundvisning på museet for elever. Pris: 450 kr.
 • Rundvisning med fokus på feltarbejdsmetoder, analyse og formidling. Pris: 900 kr.
 • Frokostordning med sandwich. Pris: 55 kr. pr. person