Med antropologen på feltarbejde

Med antropologen på feltarbejde

Et af antropologens vigtigste arbejdsredskaber er notesbogen. Her bliver konkrete dagligdagssituationer, rammende citater, synspunkter og udtalelser, der virker overraskende, små strøtanker og overordnede observationer - blandt meget andet - skrevet ned.

I feltnoterne herunder kan du få indblik i det antropologiske feltarbejde om demokratiforståelse og politisk uddannelse hos CDIMA, som danner baggrund for denne hjemmeside...

 

 

Læs mere

Hvad er antropologi og feltarbejde?

Feltarbejdsblog