Klasseopgave: Design et demokratikursus!

Klasseopgave: Design et demokrati-kursus!

Forestil jer, at I som klasse skal designe et crash-kursus i at bruge det danske demokrati, henvendt til nye borgere. Et crash-kursus er et kort og intensivt kursus, hvor deltagerne klædes på til at begå sig inden for et specifikt emne.

Diskuter hvilke love og rettigheder, I mener, det er vigtigt, at man som borger i Danmark lærer at kende (f.eks. myndighed og stemmeret, foreningsfrihed, retssystemet, ytringsfrihed, personlig frihed, elevråd..)

På hvilke måder kan man som borger få indflydelse i sit lokalsamfund? Hvem kan stemme, når der er valg i Danmark? Tag stilling til, hvordan I mener, man som borger bør / kan orientere sig, inden man afgiver sin stemme ved et demokratisk valg.

Jeres crash-kursus i dansk demokrati skal være af en weekends varighed.

Læg en konkret plan: Hvem er deltagerne (antal, køn, alder, nationalitet, uddannelse osv.)? Hvor skal kurset holdes? Er der nogen, I kunne tænke jer at invitere som undervisere? Skal der være en form for kulturelle indslag på kurset? Begrund jeres valg og fravalg.

Kunne I tænke jer at holde kurset i virkeligheden?

Hjemmeopgave:

I kan lave en kort spørge-undersøgelse, f.eks. blandt jeres forældre, om hvad demokrati betyder for dem.
Hvordan forventer de, at nye borgere bruger demokratiet i Danmark? Hvad er vigtigt at lære?
Lav et spørgeskema eller en spørgeguide i fællesskab.