Klasseopgave: Arranger en demonstration!

Fællesopgave: Arranger en demonstration!

Forestil jer, at I skal på gaden for at demonstrere:

Undersøg hvad man skal gøre for at afholde en lovlig demonstration i Danmark.

Find en sag, I kunne tænke jer at gøre opmærksom på. Er der noget, I i fællesskab er utilfredse med? Temaet kan være alt fra dyrevelfærd til CO2-udledning eller forhold, der skal forbedres på skolen - I bestemmer. I kan også tage udgangspunkt i et aktuelt politisk emne, lokalt eller globalt, som I synes er spændende. Hvad skal demonstrationens hovedbudskab være? Afhold en demokratisk afstemning for at vælge jeres fælles tema.

Har nogle af jer deltaget i en demonstration før? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hver elev laver sin egen demonstrationsplakat. Plakaten skal indeholde ét klart budskab, og eventuelt illustrationer. Slip kreativiteten løs. Find eventuelt på et kampråb eller en slagsang, som passer til plakaten og som kan bruges i demonstrationen.

Hvordan skal jeres demonstration konkret forløbe: Hvem vil I gerne påvirke og hvordan? Hvem skal være med, hvad skal der ske, hvor skal det foregå? Er der nogen, I gerne vil invitere? Hvordan skal det hele organiseres?

Kunne I tænke jer at lave jeres demonstration i virkeligheden?

Hjemmeopgave:

Find eksempler på demonstrationer i den lokale avis eller andre medier. Hvad karakteriserer måden at demonstrere på?
Tror I, demonstrationer er en effektiv måde at gøre opmærksom på et problem? Hvorfor/hvorfor ikke?
 
Se også demonstrationsplakater fra Bolivia