Om UNESCO Samlingerne

Vinder af Dansk Etnografisk Forenings Formidlingspris 2017.

UNESCO Samlingerne er et undervisningstilbud, hvor man må røre, dufte, se, lytte og forholde sig aktivt til verden. Det er etnografiske genstande, der kan bruges i undervisning. Ved at låne en UNESCO samling får man mulighed for på en håndgribelig måde at arbejde med uhåndgribelige størrelser som internationalisering, globalisering og tredjeverdensforhold.  

UNESCO Samlingerne rummer etnografiske genstande, som udmærker sig ved at være indsamlet og etableret af fagfolk. De 28 samlinger, der kan lånes for tiden, er indsamlet i forskellige lande, hvor Moesgårds etnografer har lavet feltarbejde, og rummer udover genstande også film, musik, billeder, baggrundstekster og forslag til temaer, man kan arbejde med.  

De etnografiske UNESCO Samlinger blev udviklet som undervisningstilbud i 1964 og er et tilbud, der benyttes af undervisningsinstitutioner i hele landet. Samlingerne er siden blevet varetaget af De Etnografiske Samlinger, Moesgård Museum i samarbejde med Undervisningsministeriet. 

Du kan se mere om de forskellige samlinger her.

For at kunne låne en samling skal skolen blot have mindst en lærer, der har været på et af vore UNESCO kurser. Du kan se en oversigt over kommende kurser på unescosamlingernes forside.

Udover kurset koster det 900 kr. i abonnement pr. skoleår for et ubegrænset antal lån. Det er kun nødvendigt med ét abonnement for hele skolen, og kurset indbefatter abonnement for indeværende skoleår.