Bolivia D - Guaraní-folket - et traditionelt indianerliv i en hypermoderne stat

Guaraní-indianerne lever med deres traditioner midt i en plurinational stat. 

Revideret i 2017. Indsamlet af Angel Yandura og Annie Oehlerich 2000-2001. Oprindeligt etableret af Erna Andersen i 2001.

Guaraní-indianernes hverdagsliv

Guaraní-indianerne lever i en hypermoderne nationalstat samtidig med, at en stor del af deres hverdagsliv udfolder sig på traditionelle bopladser kendetegnet ved et mobilt udendørs lejrliv: Tøj, sko, gryder og kopper hænger i træerne, komfuret er et udendørs ildsted, som man flytter afhængig af, hvor solen nu står. Man har altid sin egen stol med sig under armen. Lamper og mobiltelefon-opladere er drevet af solceller. De unge, der flytter til byerne, pendler mellem bopladsens traditionelle livsform og det moderne byliv.

En hypermoderne plurinational stat

Konteksten for guaraníernes hverdag undergår lige nu (2017) store forandringer. Med en indianer som præsident, Evo Morales, er Bolivia i fuld gang med at udvikle en radikal form for flerkulturel nationalstat - en plurinational stat - som ikke blot praktiserer multikulturalitet, men praktiserer multikulturalitet på en samfunds-revolutionerende måde. Medborgerskabet er under total ombygning: For eksempel skal alle, der er ansat i det offentlige (skolelærer, universitetsansatte, læger, politikere, jurister, embedsmænd osv.), nu kunne tale et indiansk sprog - så det er de gået igang med at lære sig. Lokal, traditionel (indiansk) lov skal nu respekteres i det område, den etniske gruppe befinder sig, således at man ikke længere har een (statslig) lovgivning i Bolivia, men derimod en pluralistisk lovgivning. Den professionelle sundhedssektor og de læger, der praktiserer udfra en 'vestlig', naturvidenskabelig tilgang, skal nu samarbejde med - og i deres daglige arbejde også inkorporere - den helbredende viden, medicin og ritualer, som de forskellige etniske gruppers shamaner praktiserer ud fra. Etniske grupper er igang med at anskaffe sig de juridiske rettigheder over (deres egen) viden om f.eks. plantemedicin. Og etniske grupper modtager uddannelse i demokratisk medborgerskab. 

Hvad er der i kassen?

Samlingen består af genstande fra guaraní-folkets hverdag og ritualer, og den giver et godt indblik i deres livsform, og deres forhold til verden og naturen. Et stort fotomateriale med billedtekster er sat op på små plancher, en kortfilm fortæller om hverdagen (i børnehøjde) og en musik CD giver et indtryk af guaraníernes musiske liv. Det tilhørende tekstmateriale i lånermappen belyser guaraníernes hverdagsliv, historie og de nye politiske (plurinationale) vinde, der blæser i Bolivia. To temaer behandles særskilt: 1.Vævens særlige betydning og 2. Sygdom og sundhed. Til hver af disse temaer finder man et samlet materiale bestående af plancher, genstande, tekster og (i det ene tilfælde) en film.

Samlingen er indsamlet i Izozog – området som ligger i Bolivias lavland.

Samlingen omfatter 4 kasser.

Bolivia

Bolivia er et land i Sydamerika med grænser til Brasilien i nord og øst, Paraguay og Argentina i syd, og Chile og Peru i vest.