Medborgerskab på skoleskemaet

Medborgerskab på skoleskemaet

Aymaraorganisationen CDIMA (Center for Integrerende Udvikling af Aymarakvinden) ligger i den fattige millionby El Alto.

El Alto er vokset sammen med hovedstaden La Paz, men ligger højere i de kolde bjerge, og er kendt som aymara-indianernes hovedstad. CDIMA har siden 1989 arbejdet for at give kvinder mulighed for at deltage aktivt i politik og samfundsliv. Dette gøres gennem forskellige kurser, workshops og radioudsendelser.

Et af kursusforløbene handler om politisk ledelse. Kvinderne, som kommer fra El Alto og landsbyer i hele delstaten La Paz, mødes i CDIMAs lokaler én weekend om måneden. Hver weekend har et tema, eksempelvis hvordan man udarbejder og gennemfører et udviklingsprojekt i sin landsby, eller hvad lovgivningen siger om indianske kvinders rettigheder. Dagen begynder typisk med en velkomst, hvor nogle af deltagerne får mulighed for at øve sig i at tale foran en forsamling. Herefter er der forskellige oplæg og undervisning, fællesspisning, gruppearbejde, sang, kulturelle indslag og fremlæggelser.

Undervisning og gruppearbejde foregår på en blanding af spansk og aymara. Nogle af kvinderne har kun gået få år i skole og taler begrænset spansk. Andre taler begrænset aymara, fordi deres forældre hellere har villet have, at de skulle lære spansk. Men ifølge organisationen er det vigtigt at værdsætte indiansk sprog og kultur, og derfor bliver der også undervist i aymarahistorie, danset og sunget på aymara. I Bolivia skønnes det at 13 procent af alle voksne er analfabeter, og at næsten hver femte indianske kvinde ikke kan læse og skrive.

Til slut, når alle kurserne hos CDIMA er gennemført, holdes der en stor dimissionsfest med taler, diplomer og masser af konfetti i håret.

 

Demokratisk dannelse

Uddannelse i demokratisk medborgerskab - det vil sige at kunne deltage aktivt i samfundet - er et voksende fænomen i Latinamerika.
I La Paz er udbyder både statslige og stats-uafhængige organisationer forskellige kurser, der giver en indføring i det politiske system og borgernes muligheder for at påvirke det samfund, de lever i.