Analyseopgave: Til dimission hos CDIMA

Festtale: ”I skal plante jeres frø og være med til at skabe et solidarisk samfund”

Administrerende direktør Alicia Canaviri Mallcus tale til kvinderne ved aymara-organisationens dimission:

Kære alle sammen, som er samlet her i dag.

Med jeres tilladelse ønsker jeg nu at udtrykke nogle afsluttende ord. Først på aymara, derefter på spansk.

19891 var der stadig rigtig meget diskrimination, søstre og brødre. Vi var bange for at tale. Vi var bange for at sige det, vi oplevede i samfundet. Volden. Diskriminationen. Den ekskludering, som de indianske brødre levede med. Vi sagde ikke noget. Spørg den ældre generation - de har oplevet, hvordan det var.

Søstre, i dag kan vi tale. Nu skal vi vandre ad den sti, vi har fået muligheden for at vælge.

I vil om lidt modtage produktet af alt jeres arbejde, det diplom, som CDIMA i samarbejde med dette universitet vil uddele til jer.

CDIMA har arbejdet for den samme sag gennem 22 år. Nu hvor I modtager jeres diplomer, vil I blomstre. Og I vil danne mange frø, søstre, og det er jeres opgave at plante disse nye frø i jorden. På denne måde vil vi sprede os og påvirke samfundet i sin helhed; til solidaritet og lige vilkår, til et liv i reciprocitet, som vi kendte det på forfædrenes tid. Alt det, som vi havde glemt.

Vi må tale om kvinders rettigheder. Som en begyndelse skal vi tale om en enkelt rettighed, som er kvindens og mandens, og den er nedskrevet i statens politiske forfatning [grundlov]: Der er ingen forskel på os. Ingen er overordnet eller bedre end andre. Alle mennesker som lever i dette land, og med Moder Jord, vi har de samme rettigheder. Uanset om vi er mænd eller kvinder, om vi lever i byen eller på landet. Rettighederne er de samme. Og al diskrimination og vold, også mod kvinder, er strafbar ifølge loven, søstre. Vi skal ikke tie, det er forbudt ved lov. I er nu ledere, og I skal forsvare vores rettigheder.

Vi har gennemført denne uddannelse i samarbejde med Det Salesianske Universitet i Bolivia2. I kan være stolte over denne uddannelse, og fortælle om den i jeres lokalsamfund. I skal hjælpe jeres medsøstre, så de også får muligheden for at deltage i disse kurser. Vi skal overvinde barriererne, så vi kan blive aktive borgere - men borgere med vores egen tankegang, med vores egen identitet. Som aymara - quechua - guaraní. Vi skal vende ryggen til koloniseringen, nu er det tid til at sige: Jeg er aymara, mand eller kvinde. Det er sådan, jeg er, det er sådan, jeg lever. På denne måde skal vi opbygge Bolivia, for i dag er vores land ifølge grundloven et flernationalt land. Et land med mange sprog.

Jeg lykønsker jer, brødre og søstre, som nu vil modtage dette kursusbevis med stempler og underskrifter fra et af Bolivias prestigefyldte universiteter, og med CDIMAs logo og stempler. Dette kursusbevis har den samme værdi som et bevis fra ethvert andet universitet. I kan bruge det i jeres CV. Det beviser jeres værd: Jeg kan varetage en offentlig post, jeg ved hvordan man gør; jeg ved hvordan en kommune fungerer og bliver drevet. Jeg kan stille op til borgmestervalg, jeg kan stille op som leder af en organisation, eller blive medlem af den lovgivende forsamling [parlament]. Hvorfor ikke også stræbe efter at blive Bolivias næste præsident? Vi kan, og vi er klar til det, søstre. I har forberedt jer.

Jeg vil ikke trætte jer længere.

Til slut vil jeg gerne takke alle lederne fra de forskellige lokalsamfund,ayllus og markas3, som har opmuntret søstrene til at komme og studere hos CDIMA. Ligeledes vil jeg takke holdet bag CDIMA, og lykønske jer med den gode undervisning gennem syv måneder, og med den lange vej, I er nået. Jeg er taknemmelig for dette store stykke arbejde.

Ikke mindst vil jeg takke og lykønske jer alle, søstre og brødre, som har deltaget, og som er kommet den lange vej til El Alto.

Jallalla!4

La Paz den 16. december 2011

Frit oversat

 

Opgaver:

1) Læs talen, og analysér dens indhold og opbygning.

Hvordan italesætter kvinderne sig selv og deres kultur(arv)?
 
2) Tag stilling til:
Hvad er målet med den undervisning af aymara-kvinder, som organisationen laver?
Hvordan vil de gennemføre det, og hvilken rolle spiller indiansk kultur i dette projekt?
 
3) Hvilket syn på den politiske situation i Bolivia kommer frem i denne tale? Ligger der en politisk ideologi bag talen - og bag organisationens arbejde mere generelt?

 

Ordfoklaringer:

1) 1989: Organisationen CDIMA blev grundlagt dette år

2) Det Salesianske Universitet:CDIMA har undervist med supervision fra et privat universitet i La Paz. Det vil sige, at organisationens kurser foregårpå et lavere akademisk niveau. Mange af kursusdeltagerne har kun gået få år i skole. Enkelte er analfabeter.

3) Ayllus og markas: Ayllu er det traditionelt organiserede lokalsamfund i Andes-regionen, dvs. en politisk og social enhed, ofte baseret på slægtsbånd. Marka betegner et område, men kan også referere til et større landområdes centrale landsby.

4) Jallalla: (udtales hajaja) er en meget brugt aymara-hilsen, som blandt andet kan betyde ’længe leve’.

 

Ekstra opgave: Grundtvig og den danske højskolebevægelse - en parallel til CDIMA?