AFG.A3 - Koranstol

Koranstol
Koranstol
Samling: 
Afghanistan A

Koranen er samlingen af alle de åbenbaringer Muhammed modtog fra Gud.

Koranen består af 114 Surer, kapitler, som har hver sit navn og 6616 ayer, vers. Surerne er anbragt nogenlunde efter længde, så de første surer står først. Det første vers al-Fatiha, er en undtagelse, idet det kun består af 7 vers, hvorimod den næste sura "koen" består af 286. Enhver muslim har pligt til at læse koranen og følge dens ord. Koranen fortæller, hvordan Allah ønsker, at mennesket skal leve. Koranlæsning er et ritual, og det er at lytte til Koranlæsning ligeledes, versene bliver reciteret, selv når man er alene. Koranen skal altid pakkes i klæde, når den ikke bruges.

Dette eksemplar er fra 1968. Stentryk fra Lahore, Pakistan.

Data
Indsamlingsland: 
Afghanistan/Pakistan
Indsamlingsår: 
År 1998
Emneord: 
Religion og magiske genstande
Fest eller ritual